Preču piegāde.

1. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu pasūtījuma brīdī, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats pieņemt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizam subjektam.

 3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).

 4. Pasūtītās preces tiek piegādātas 3-5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas.

 4.1. Ja pasūtījums tiek nosūtīts darba dienā līdz plkst. 14.00 un ja preces ir noliktavā, preces tiek piegādātas 1-3 darba dienu laikā.

 4.2. Atsevišķos gadījumos preču piegāde var aizņemt ilgāku laiku, informējot Pircēju 1 dienas laikā. no pasūtījuma.

 5. 4.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums ir iesniegts saspiestā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepieprasītas preces vai to nepareizs daudzums, nepilnīga prece.

7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma pārkāpumus, viņam ir jānorāda savas piezīmes kurjera iesniegtajā piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs protokols par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.

8. Ja prece tiek atgriezta Pārdevējam Pircēja vainas dēļ nepareizi norādītas vai neprecīzas adreses dēļ, vai ja prece tiek atgriezta Pārdevējam, neatņemot to no pasta nodaļas maksimālajā glabāšanas termiņā, Pircējam jāsedz Pārdevējam atkārtotas nosūtīšanas izmaksas; un preces atgriešanas izmaksas. Ja pircējs atsakās atkārtoti pieņemt sūtījumu (t. i., pieprasa atmaksāt naudu par preci), nauda par sūtījumu pircējam netiek atmaksāta.